đường: Không chỉ là một loại gia vị, đường còn có thể điều trị vết thương vô cùng hiệu quả | Báo SKCD

Sự thật bất ngờ: Thực phẩm 'không đường' không có nghĩa là không có đường

Đường là một loại carbohydrate đơn giản mà cơ thể chuyển đổi thành glucose và sử dụng làm năng lượng. Thế nhưng, ảnh hưởng của nó đến cơ thể và sức khỏe tổng thể phụ thuộc vào loại đường bạn đang tiêu thụ.

Chủ đề nhiều người quan tâm

Multimedia

Mới & nóng