date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Dương vật

Dương vật là bộ phận sinh dục chính mà động vật giống đực sử dụng để phối giống cho bạn tình tiếp nhận qua đường tình dục (thường là giống cái và lưỡng tính) trong quá trình giao phối với nhau .

Xem thêm