date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Lịch trình di chuyển bệnh nhân COVID-19

Thông tin truy vết, điều tra dịch tễ về bệnh nhân COVID-19, bao gồm lịch trình di chuyển, các địa điểm đã tới, lịch sử tiếp xúc...

Xem thêm