date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Ngải cứu

Ngải cứu còn có tên thuốc cứu, ngải diệp, bùa ngải, nhả ngải, quá sú, cỏ linh li, danh pháp hai phần: Artemisia vulgaris, là một loài thực vật thuộc họ Cúc

Xem thêm