date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Nghị quyết số 21-NQ/TW

Tổng hợp tin tức đặc biệt về Nghị quyết số 21-NQ/TW - Tin tức đặc biệt về Nghị quyết số 21-NQ/TW trên tuoitrexahoi.vn. Mời các bạn xem và cùng bình luận, chia sẻ.

Ðồng bộ các giải pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới

Ðồng bộ các giải pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới

Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị T.Ư 6, khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới đã xác định: Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, nhất là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững.
Xem thêm