date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Ô nhiễm Môi Trường

Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lý, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi gây tác hại tới sức khỏe con người và các sinh vật khác.

Xem thêm