date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Phó thủ tướng

Phó Thủ tướng Chính phủ là một chức vụ trong Chính phủ Việt Nam, được quy định ngay từ Hiến pháp 1946. Kể từ năm 1981, theo Hiến pháp 1980, chức vụ này được gọi là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Xem thêm