date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Phó Thủ tướng chính phủ Trương Hòa Bình

Trương Hòa Bình là chính trị gia, Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam. Ông hiện giữ chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV...

Xem thêm