date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam

Vũ Đức Đam là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ, Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội,...

Xem thêm