date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Pilates

Pilates là hình thức tập thể dục ở cường độ thấp với các dụng cụ như bóng, các loại dây để treo mình lên không trung. Đây là hình thức khác của yoga.

Xem thêm