date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Quan hệ tình dục

Quan hệ tình dục, còn gọi là giao hợp hay giao cấu chỉ hành vi đưa bộ phận sinh dục nam/đực vào bên trong bộ phận sinh dục nữ/cái để tạo khoái cảm tình dục, hoặc với mục đích sinh sản, hoặc cả hai.

Xem thêm