date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Quốc Hội

Quốc hội Việt Nam là một cơ quan thực hiện quyền lập pháp quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Xem thêm