date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Rượu

Rượu trắng, rượu đế, rượu ngang, rượu gạo, rượu chưng, rượu cuốc lủi hay rượu quốc lủi đều là cách gọi của loại rượu chưng cất từ ngũ cốc lên men được làm một cách thủ công trong dân gian,..

Xem thêm