date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Sốt

Sốt la nhiệt độ cơ thể trung bình là 98,6°F (37°C) tạm thời tăng lên.

Xem thêm