Thực phẩm: Người sỏi thận cần tuyệt đối tránh những thực phẩm này kẻo bệnh thêm nặng | Báo SKCD

Thực phẩm hay còn được gọi là thức ăn là bất kỳ vật phẩm nào, bao gồm chủ yếu các chất: chất bột (cacbohydrat), chất béo (lipit), chất đạm (protein), hoặc nước, mà con người hay động vật có thể ăn hay uống được,

Chủ đề nhiều người quan tâm

Multimedia

Mới & nóng