thuốc trị bệnh đông ôn: Bài thuốc trị bệnh đông ôn | Báo SKCD

Bài thuốc trị bệnh đông ôn

Bệnh đông ôn xảy ra vào mùa đông. Cảm phải cái lạnh, giá buốt của mùa đông mà phát bệnh là bệnh thương hàn, còn bệnh đông ôn là cảm phải khí ấm trái mùa mà phát bệnh.

Chủ đề nhiều người quan tâm

Multimedia

Mới & nóng