thủy sản: Mỹ Hào - Hưng Yên: Đất đang tranh chấp bỗng nhiên được cấp sổ đỏ 'nuôi trồng thủy sản' | Báo SKCD

Mỹ Hào - Hưng Yên: Đất đang tranh chấp bỗng nhiên được cấp sổ đỏ 'nuôi trồng thủy sản'

Ao bị san lấp, lấn chiếm xây dựng công trình từ nhiều năm, nay lại được chính quyền cấp sổ đỏ “nuôi trồng thủy sản” cho một hộ dân khiến người dân bức xúc, PV liên hệ chính quyền địa phương nhưng không được hồi đáp.

Chủ đề nhiều người quan tâm

Muntimedia

Mới & nóng