date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Tình dục

Tính dục ở loài người là năng lực giới tính, thể chất, tâm lý, và sinh dục, bao gồm mọi khía cạnh đặc trưng của nam giới và nữ giới.

Xem thêm