date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Tình yêu

Tình yêu, hay ái tình, là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc

Xem thêm