date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#tổ chức hoạt động

Tổng hợp tin tức đặc biệt về tổ chức hoạt động - Tin tức đặc biệt về tổ chức hoạt động trên tuoitrexahoi.vn. Mời các bạn xem và cùng bình luận, chia sẻ.

Tạo điều kiện để nhân dân chủ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao

Tạo điều kiện để nhân dân chủ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động của “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018; tạo mọi điều kiện cần thiết để nhân dân chủ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển và nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở.  
Xem thêm