date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, còn gọi là Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Việt Nam, là cơ quan dự báo khí tượng (bão, áp thấp nhiệt đới) và thủy văn (lũ lụt) ở Việt Nam.

Xem thêm