date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Ung thư da

Ung thư da gồm có hai loại: mêlanôm (tiếng Anh Melanoma) và không mêlanôm (về mêlanôm xin xem Mêlanôm ác). Melanoma là trường hợp nguy hiểm nhất nhưng cũng là trường hợp ít gặp nhất trong ung thư da.

Xem thêm