date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan có chức năng thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy đinh tại Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Xem thêm