date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#Vitamin C

Vitamin C, sinh tố C hay acid ascorbic là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho các loài linh trưởng bậc cao, và cho một số nhỏ các loài khác.

Xem thêm