date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

#xét nghiệm COVID-19

Các phương pháp xét nghiệm COVID-19 theo hình thức gián tiếp và trực tiếp. Theo đó, xét nghiệm nhanh tìm kháng thể trong máu là gián tiếp và xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật RT-PCR là trực tiếp.

Xem thêm