xử phạt hành chính: Tranh luận trái chiều về đề xuất cắt điện, nước để xử vi phạm hành chính | Báo SKCD

Tranh luận trái chiều về đề xuất cắt điện, nước để xử vi phạm hành chính

Đề xuất cắt điện, nước là biện pháp cưỡng chế để xử lý vi phạm hành chính tại điều 86 theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính đang gây ra những tranh luận trái chiều.

Chủ đề nhiều người quan tâm

Multimedia

Mới & nóng