date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Tân Yên - Bắc Giang: Tăng cường lãnh đạo trong bảo vệ môi trường

Đăng bởi Anh Cúc - 10:07 29/11/2019

Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Yên (Bắc Giang) đã ban hành Kết luận số 47-KL/HU về một số chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn hiện nay.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU ''về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc đảm bảo vệ sinh môi trường'', Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt thực hiện Kết luận số 47-KL/HU đến các thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan trực thuộc và các đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt Kết luận số 47-KL/HU tại Hội nghị giao ban chi bộ và tổ chức triển khai, thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, đạt hiệu quả.

 


Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tuyên truyền thu gom rác thải

 

UBND huyện cũng đã ban hành hàng chục văn bản chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường về một số chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn; vấn đề thiếu lớp học, thiếu giáo viên ở bậc học mầm non; vấn đề giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. Sau thời gian thực hiện tuyên truyền nội dung Kết luận 47-KL/HU về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đến nay, đã được hưởng ứng tích cực và đạt nhiều kết quả.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm

 

Từ khi thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện uỷ thường xuyên chỉ đạo đảng uỷ các xã thị trấn tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên. Kết quả 24 đảng ủy cơ sở xã, thị trấn đã triển khai đến 492 chi bộ trực thuộc, chỉ đạo đưa nội dung kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

 

Bên cạnh đó, Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ biên tập, đăng tải tin bài trên bản tin nội bộ huyện và chỉ đạo Đài truyền thanh huyện mở chuyên mục “vệ sinh môi trường”. Tổ chức hội nghị, băng rôn về công tác vệ sinh, hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải.

 


Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ.

Ngoài ra, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Kết luận số 47-KL/HU luôn được các tổ chức đảng quan tâm, đưa nội dung này vào kế hoạch kiểm tra, giám sát trên tất cả các đơn vị. Trong các chiến dịch tăng cường đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền cơ sở đã đi kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh môi trường. Song song với đó là hàng chục hội nghị được triển khai trong các chiến dịch để người dân nhận thức tốt hơn.

 

Tăng cường công tác quản lý và vai trò các cấp

 

Để nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, công tác chuyên môn, UBND huyện đã tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường cho cán bộ chủ chốt của huyện và cán bộ chuyên môn các xã, thị trấn. Đồng thời giao trách nhiệm quản lý theo địa bàn về công tác vệ sinh môi trường cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Gắn việc đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm với công tác vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó UBND huyện đã ban hành đề án xây dựng khu dân cư văn hóa điển hình sáng, xanh, sạch, đẹp nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

 

Đến nay 24/24 xã, thị trấn đã xây dựng phương án thu thu phí vệ sinh môi trường đến hộ của UBND tỉnh Bắc Giang về quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

 

UBND huyện cũng đã bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng bãi rác thải của huyện. UBND huyện đã chỉ đạo mỗi xã đầu tư xây dựng một bãi rác thải của xã, gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, không công nhận về đích nông thôn mới đối với xã chưa xây dựng được bãi rác thải tập trung. Tổng số xã, thị trấn có bãi xử rác lên 21 bãi, số điểm chứa rác có 154 điểm chứa rác tạm thời ở các thôn. Công tác kiểm tra được UBND huyện và UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo đã xác định trọng tâm, trọng điểm để kiểm tra.

Trong 03 năm 2016, 2017 và 2018, UBND huyện đều tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa UBND huyện, các cơ quan trực thuộc UBND huyện với Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể huyện do đó vai trò và sự phối hợp về lĩnh vực vệ sinh môi trường được nâng lên và được duy trì thực hiện hàng năm.

 

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp tổ chức 02 Hội thi tuyên truyền “Công nhân lao động với việc bảo vệ môi trường”; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức 02 cuộc giao lưu “Tuyên truyền viên giỏi về bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội Nông dân tổ chức hội thi “Nông dân Tân Yên với việc bảo vệ môi trường”;... Sự phối hợp đó đã tác động đến nhận thức, hành động của các tổ chức và cá nhân trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, cơ bản kiểm soát được tình trạng ô nhiễm môi trường; việc thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu của Kết luận đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Trong những năm tiếp theo, Ban chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 47-KL/HU, ngày 11/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy đến tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là những nơi chuyển biến chậm. Cùng với đó chủ động đưa ra những giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại để nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, công tác chuyên môn, của các tổ chức, cá nhân làm công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.

 

Đỗ Tuấn