date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Một con sư tử đã có sức khỏe đủ để quật ngã trâu rừng vì vậy nếu con trâu nào đen đủi lạc vào vòng vây của bầy sư tử thì cơ hội sống sót là gần như bằng không, thế nhưng không phải là không có ngoại lệ.

Minh Dương (T/h)

Động vật đại chiến số 4: Trâu rừng dũng mãnh tả xung hữu đột giữa thiên la địa võng của bầy sư tử

Một con sư tử đã có sức khỏe đủ để quật ngã trâu rừng vì vậy nếu con trâu nào đen đủi lạc vào vòng vây của bầy sư tử thì cơ hội sống sót là gần như bằng không, thế nhưng không phải là không có ngoại lệ.
Xem thêm