date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Lợn rừng khổng lồ có sức mạnh cơ bắp rất mạnh, nanh nhọn cùng da dầy dùng đặc tính hung dữ là một con mồi cực kỳ khó xơi với báo đốm, nếu như báo không thế lừa miếng để ra món đòn hiếm thì khó mà hạ được.

Minh Dương (T/h)

Động vật đại chiến số 43: Báo đốm hạ gục lợn rừng khổng lồ bằng ngón đòn hiểm

Lợn rừng khổng lồ có sức mạnh cơ bắp, nanh nhọn cùng da dầy với đặc tính vô cùng hung dữ là một con mồi cực kỳ khó xơi với báo đốm, nếu như báo không thế lừa miếng để ra món đòn hiếm thì khó mà hạ được.
Xem thêm