Kỳ án đống rơm trong bếp che giấu hành vi giết người hiểm độc của “cậu bé không hư”

Sát thủ nhí lấy kéo cắt 30cm tóc của chị Loan nhằm mục đích để mọi người không nhận ra khi phát hiện thi thể. Tiếp đó, hắn kéo xác nạn nhân vào chỗ đựng trấu trong bếp, vùi xông, lấp rơm lên trên.

Đời sống

Pháp luật

Chuyện lạ

Multimedia