Top 9 thứ cô đơn nhất hành tinh

Theo bạn thì thế nào là cô đơn? Dưới đây là top 9 những sinh vật được cho là cô đơn nhất hành tinh.

Nổi bật trên Tuổi trẻ & Xã hội