date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

TP Hồ Chí Minh chấn chỉnh công tác thu hồi thuốc

Đăng bởi Tuổi trẻ & Xã hội - 17:04 24/12/2018

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn nhằm chấn chỉnh công tác thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng bao gồm thuốc giả, thuốc bị đình chỉ lưu hành và các thuốc khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý dược.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa có công văn số 8164/SYT-NVD gửi các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn về việc chấn chỉnh công tác thu hồi thuốc trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc thực hiện nghiêm các quy định về việc quản lý chất lượng thuốc, thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng và các thuốc khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý dược tại Luật Dược, Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Dược và các quy định cụ thể tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 4/5/2018 của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, các công văn chỉ đạo về xử lý thuốc giả, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng và các thuốc khác theo yêu cầu của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

Các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc tiến hành rà soát lại quy trình xử lý thuốc giả, quy trình thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng và các thuốc khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý dược trên địa bàn, đảm bảo tính hiệu quả của công tác thu hồi thuốc theo đúng quy định tại Thông tư 11/2018/TT-BYT.

Ngoài ra, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu Thanh tra Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm, nếu có.