Tránh xe container xe con lao xuống ao không kiểm soát

Đoạn video ghi lại hình ảnh chiếc xe con lao xuống ao khi đánh lại tránh xe container

Nổi bật trên Tuổi trẻ & Xã hội