date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Trưng bày bản chụp toàn văn 10 trang Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

- 11:31 25/08/2019

Triển lãm “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư từ ngày 30/8 đến ngày 3/9/2019.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, triển lãm “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra từ ngày 30/8-3/9 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội). Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người.

 

Trưng bày bản chụp toàn văn 10 trang Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bác Hồ cùng các cháu thiếu nhi Làng Sen, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ có khu trưng bày chung “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường”. Phần này do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thực hiện sẽ trưng bày toàn văn 10 trang bản chụp từ di chúc gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số tài liệu, hiện vật, hình ảnh quan trọng liên quan.

 

Qua đó khẳng định, qua 50 năm thực hiện di nguyện của Người, đất nước đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó ngành văn hóa thực hiện theo di chúc và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng tới xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

Trưng bày bản chụp toàn văn 10 trang Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bác Hồ phát biểu tại Đại hội Phụ nữ lần thứ nhất ở Việt Bắc, tháng 4/1950.

 

Tại khu vực trưng bày chung cũng giới thiệu những bức tranh cổ động tuyên truyền “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.


Khu trưng bày của các tỉnh, thành phố góp phần làm rõ việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Trong đó, phần triển lãm do Bảo tàng tỉnh Nghệ An thực hiện sẽ khắc họa tình cảm sâu nặng của Bác Hồ với quê hương xứ Nghệ và tình cảm kính yêu, niềm tin son sắt của Đảng bộ, nhân dân với Người. Tỉnh Nghệ An cũng giới thiệu thành tựu đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, sau 30 năm Bác đã bôn ba khắp năm châu bốn biển, Người đã tìm thấy đường lối cơ bản của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, trong đó có cách mạng Việt Nam. Khắc họa lại giai đoạn lịch sử này, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày hơn 70 tư liệu, hình ảnh và hiện vật quý giá với nội dung “Sự nghiệp tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1945)”.

Cao Bằng là nơi dừng chân đầu tiên khi Bác trở về để lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng của dân tộc. Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) đã trở thành nơi ở và hoạt động cách mạng của Đảng, Bác Hồ giai đoạn 1941-1945. Tỉnh Cao Bằng sẽ trưng bày và hiện vật, tư liệu gắn với tháng ngày Bác ở Cao Bằng cũng như những thành tựu mà tỉnh đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Trong kháng chiến Hồ Chí Minh với tầm nhìn chiến lược đã chọn Định Hóa, Thái Nguyên làm ATK Trung ương, xây dựng ATK là Thủ đô kháng chiến lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong những năm 1946-1954. Những ngày tháng lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc tại ATK Thái Nguyên cũng là khoảng thời gian quan trọng, giàu cảm xúc nhất trong cuộc đời hoạt động của Người... Phần trưng bày này sẽ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thực hiện.

Hải Dương là tỉnh vinh dự được Bác Hồ 5 lần về thăm (1946, 1957, 1959, 1962, 1965). Triển lãm “Hải Dương - 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” trưng bày một số tư liệu, hình ảnh "Bác Hồ với Hải Dương" và "Hải Dương với Bác Hồ" nhằm thể hiện niềm tự hào của tỉnh khi nhiều lần được đón Bác về thăm, được Bác căn dặn và dành cho những tình cảm đặc biệt.

Trưng bày bản chụp toàn văn 10 trang Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tình yêu thương của Người dành cho nhân dân Việt Nam.

 

Ngoài ra, các bảo tàng, các trường đại học cũng có không gian Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam lựa chọn tư liệu, hình ảnh và hiện vật  về tình cảm thương yêu của Bác dành cho phụ nữ Việt Nam và tấm lòng tôn kính của phụ nữ Việt Nam đối với Bác Hồ; những tấm gương phụ nữ Việt Nam tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không là một văn kiện có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc, là di sản thiêng liêng và quý báu của dân tộc Việt Nam. Trải qua 50 năm, bản di chúc đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 

Bản di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ Tịch.

 

 

Ánh Nguyệt (t/h)