Xã Yên Phú: Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu

Năm 2020, xã Yên Phú (Yên Mỹ, Hưng Yên) xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo là hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu.
Đăng Hưng Đăng Hưng
Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, cùng với chủ trương, chính sách, cơ chế sáng tạo - linh hoạt - đổi mới - tích cực - đồng bộ và quyết liệt đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao từ Đảng bộ, chính quyền đến tổ chức chính trị xã hội và tầng lớp nhân dân trong xã. Hệ thống chính trị tại xã cơ bản ổn định, an ninh trật tự an toàn được đảm bảo, nhân dân tích cực tham gia công cuộc xây dựng NTM.
 
Xã Yên Phú – huyện Yên Mỹ khắc phục khó khăn phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu năm 2020, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, lãnh đạo xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai đến các đơn vị thực hiện. Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng thường xuyên tổ chức họp để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những khó khăn cần tháo gỡ để góp phần ổn định cuộc sống cho người dân.

Với quyết tâm từ chính quyền và các ban ngành đoàn thể, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM kiểu mẫu được thực hiện đồng bộ ở các cấp, các ngành từ xã đến thôn, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã, và nâng cao công tác tuyên truyền vận động, để nhân dân thấy được vai trò chủ thể của mình và mục đích ý nghĩa của chương trình.

Song song với việc tuyên truyền, đồng hành cùng nhân dân, UBND xã Yên Phú đã thực hiện chính sách đa dạng hóa các nguồn vốn trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, lồng ghép các nguồn vốn, dự án chương trình mục tiêu hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, kêu gọi sự đầu tư của các doanh nghiệp. Đồng thời, xã cũng kêu gọi sự đóng góp của nhân dân thực hiện theo quy chế dân chủ. Các khoản đóng góp được xã đưa ra bàn bạc, thống nhất theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, dân làm dân kiểm tra. Không chỉ vậy, UBND xã Yên Phú đã thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ nhân dân như: hỗ trợ xi măng cho các thôn chỉnh trang đường làng ngõ xóm; hoàn thiện hệ thống lòng lề đường, mương và nắp đậy trong khu dân cư từ nguồn xây dựng NTM của tỉnh - huyện; hỗ trợ kinh phí cho thôn chỉnh trang các khu văn hóa công cộng từ nguồn ngân sách xã; hỗ trợ cơ chế chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp; hỗ trợ thúc đẩy mô hình hợp tác xã nông nghiệp - doanh nghiệp phát triển, làm nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội địa phương.
 
Địa phương đã ban hành một số cơ chế hỗ trợ kích cầu các thôn và nhân dân đầu tư xây dựng các hạng mục công trình để nâng cao các tiêu chí NTM

Mặt khác, UBMTTQ xã đã phát động phong trào xây dựng: “Khu dân cư 3 không” với các nội dung: Không có tệ nạn xã hội; không ô nhiễm môi trường; không áp dụng hủ tục trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Hội Phụ nữ phát động phụ nữ thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”; Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới”; Hội Nông dân phát động hội viên nông dân thi đua giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.

Với những chủ trương, chính sách cùng công tác tuyên truyền, đã nâng cao được nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cơ sở kinh doanh sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã, các mô hình phát triển kinh tế hiểu sâu hơn về Chương trình xây dựng NTM. Các đồng chí cán bộ, đảng viên tích cực tiên phong thực hiện, làm tấm gương cho nhân dân noi theo. Từ đó nhân dân đã ý thức được vai trò, trách nhiệm và đã tự nguyện đóng góp ngày công, tiền của, tài sản để xây dựng nông thôn mới.

Có thể nói, chính sự không ngừng tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho nhân dân của lãnh đạo xã Yên Phú nhằm phát triển đa dạng hóa các ngành nghề, hoạt động dịch vụ thương mại, hàng hóa phong phú mà tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng trên 10%, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 48 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu trong các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ cụ thể như cơ cấu kinh tế là 43% - 35% - 22%. Từ kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đời sống nhân dân đã được từng bước nâng cao rõ nét, tăng hộ khá giàu, giảm hộ nghèo. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,21%, bộ mặt nông thôn ngày một thêm khang trang, đổi mới toàn diện.

Liên Nguyễn - Lâm Oanh
 

Tin nổi bật cùng chuyên mục