date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Tuy là loài săn mồi theo bầy nhưng không có nghĩa là chúng không bao giờ xảy ra xích mích, đặc biệt là khi 2 con sư tử đực cùng nhìn thấy một miếng mồi ngon như trong clip dưới đây.

Minh Dương (T/h)

Động vật đại chiến số 75: 2 chúa sơn lâm lao vào hỗn chiến vì miếng mồi ngon

Tuy là loài săn mồi theo bầy nhưng không có nghĩa là chúng không bao giờ xảy ra xích mích, đặc biệt là khi 2 con sư tử đực cùng nhìn thấy một miếng mồi ngon như trong clip dưới đây.
Xem thêm