Diễn biến mới nhất tại Việt Nam

Dịch COVID-19 hôm nay: Ca nhiễm tăng, Việt Nam theo dõi biến thể mới

Về dịch COVID-19 hôm nay 14-8, Bộ Y tế cho biết ca nhiễm và bệnh nhân nặng đều tăng so với ngày trước đó