Dinh dưỡng

Người sỏi thận cần tuyệt đối tránh những thực phẩm này kẻo bệnh thêm nặng

Dinh dưỡng là điều tối quan trọng, được đặc lên hàng đầu của con người và đối với bệnh nhân sỏi thận cũng vậy. Khi mắc bệnh, những thực phẩm nào tốt cho người bệnh và thực phẩm nào nên kiêng?