Tin mới

'Thành phố bọt biển' cứu nguy cho những đô thị ngập lụt

Các thành phố trước đây được thiết kế để thoát nước các nhanh càng tốt, nhưng giờ đây nhiều nơi chuyển sang khai thác nguồn tài nguyên nước quý giá.