Những điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2023

Tạp chí Time vừa công bố danh sách những điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2023.