Âm nhạc

Orange phản hồi việc đền bù 1,4 tỷ đồng cho Châu Đăng Khoa

Công ty quản lý cho biết Orange tự nguyện đền bù 1,4 tỷ đồng cho công ty TNHH Super Brothers. Hai bên kết thúc sự việc văn minh, nhẹ nhàng.