Thiết bị

Apple thông báo tăng cường khoản chi cho nhà cung cấp tại Việt Nam nhân chuyến thăm của CEO Tim Cook

Ông Tim Cook, CEO của Apple vừa đến Việt Nam để kết nối với các sinh viên, nhà sáng tạo và khách hàng. Trong thông báo gửi đi, Apple cam kết tăng cường cung cấp các khoản chi cho nhà cung cấp tại Việt Nam đồng thời triển khai nhiều dự án về môi trường, giáo dục.