GEN Z

Gen Z mất phương hướng

Các quản lý cấp trung, thường là Gen Y, chiếm hơn một nửa số vụ sa thải trong năm 2023. Gen Z cũng bị ảnh hưởng lớn khi các “sếp nhỏ” mất việc.