Chuyên gia gợi ý 4 kiểu tóc khắc phục tình trạng tóc mỏng, vừa dễ thực hiện vừa mát mẻ hợp mùa hè

Các nàng tóc mỏng áp dụng 4 kiểu tóc này đảm bảo tóc nhìn dày hơn trông thấy.