Chuyện ba người

“Dở khóc dở cười”’trong hành trình điều tra ngoại tình

Hôn nhân không phải toàn màu hồng, ngược lại nó có muôn vàn khó khăn, thử thách. Vợ chồng cùng nhau chung sức đồng lòng vượt qua chả ăn ai. Đằng này cảnh “đồng sàng dị mộng”, nằm bên bạn đời mà vẫn nhớ nhung bóng hồng khác.