Food Tour

Du lịch thảo nguyên được nhận xét là "Thụy Sĩ thu nhỏ" ngay miền Bắc, cách Hà Nội gần 400km

Rộng hàng trăm ha, thảo nguyên xanh mướt này không phải ở một đất nước ở Châu Âu xa xôi nào đó mà ở ngay miền Bắc nước ta.