Food Tour

Sự thật về chuyên trang ẩm thực xếp hạng 45 món ăn Việt tệ nhất

Chuyên trang ẩm thực Taste Atlas đưa ra bảng xếp hạng 45 món ăn tệ nhất Việt Nam đang khiến cư dân mạng tranh cãi. Thực chất đây không phải danh sách do Taste Atlas nhận định.