Tin tức

Học phí đại học tăng, sinh viên được tiếp tục vay vốn đi học

Theo quy định mới của Chính phủ mức học phí đại học năm học 2023-2024 tăng so với học phí năm học 2022-2023 nhưng mức tăng thấp hơn so với lộ trình quy định.