Pháp luật

Hy hữu: Luật sư kiện thân chủ đòi tiền thù lao 940 triệu nhưng bị đòi ngược 7,4 tỉ đồng

Luật sư Đặng Đình Mạnh kiện đòi thân chủ tiền thù lao hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật 940 triệu đồng nhưng bị thân chủ đòi ngược lại 7,4 tỉ đồng.