Phần mềm

Facebook, Instagram bất ngờ sập trên diện rộng, liên tục đăng xuất người dùng!

Sự cố lạ khiến hàng loạt người dùng Facebook và Instagram trên toàn thế giới không thể truy cập mạng xã hội này từ tối 5/3.