Messi ra quyết định tương lai, không chờ Barca

Messi dự kiếnchốt tương lai trong ít ngày tới với nhiều đề nghị trên bàn, không xem Barca là lựa chọn. Al Hilal vẫn trả béo bở nhất để số 10 tái đấu Ronaldo.